Redaksjonen

Tarkus' redaksjon består av:

Sven Eriksen
Promos, kontakt med plateselskaper
Email

Trond Gjellum
Hovedkontakt artister.
Email

Kontaktadresse (promos etc)
Tarkus Magazine
Sven Eriksen
Møllefaret 48B
0750 Oslo